Questions? Feedback? powered by Olark live chat software Tarieven - Tandartspraktijk Nieuw Eyckholt Heerlen

Uniform landelijk tandartsentarief.

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

 

Vaste lijst met tandheelkundige verrichtingen.

De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft een lijst met verrichtingen opgesteld. Deze lijst is voor elke tandarts hetzelfde. Voor elke verrichting is een apart vast tarief vastgesteld. De overheid (NZa) heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichtingen bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is zo overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Deze verrichtingenlijst en de bijbehorende tarieven vindt u via www.hettandartstarief.nl

 

Weten waar u aan toe bent.

Wanneer u een tandheelkundige behandeling nodig heeft die meer dan € 200,- kost, krijgt u, indien u dat wenst, vooraf een prijsopgave. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.

 

Wat gebeurt er met uw nota?

Omdat verschillende verzekeraars andere vergoedingen en tarieven hanteren, sturen wij onze nota niet meer rechtstreeks naar u toe, maar maken wij gebruik van factoring via Uwnota.nl.  Uwnota.nl is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het versturen en innen van rekeningen. Zij nemen ons dat werk uit handen. Zo hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening, meer tijd voor ú.

Uwnota.nl stuurt u de nota met acceptgiro en u betaalt de nota aan Uwnota.nl. De betalingsvoorwaarden vindt u aan de achterkant van iedere nota. Indien wij in het bezit zijn van uw email, krijgt u de nota via deze weg toegestuurd. Als u voor tandheelkunde verzekerd bent, stuurt u de nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen. Het kan zijn dat Uwnota.nl met uw verzekeraar afspraken heeft kunnen maken over het splitsen van het bedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. Uwnota.nl rekent dan af met u én met uw  verzekeraar.

 

Voor vragen over de nota en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar www.uwnota.nl . Voor overige vragen kunt u ook contact opnemen met de servicedesk van Uwnota.nl. Het telefoonnummer is 0900 – 0400633 (35 cent per gesprek).