Questions? Feedback? powered by Olark live chat software Welkom bij Tandartspraktijk Nieuw Eyckholt Heerlen Limburg
MISSIE / VISIE

Tandartspraktijk Nieuw Eyckholt levert maximaal mogelijke, duurzame, esthetische tandheelkunde. Wij vinden het belangrijk dat de tandheelkunde toegankelijk is voor alle mensen. Onze behandelstrategie is individueel afgestemd, zodat een gezonde mond is weggelegd voor iedereen. Hierbij zetten we in op een goede functie van het gebit, de afwezigheid van tandziekten, duurzame restauratieve tandheelkunde en een optimale esthetiek. De weg er naartoe maken we voor onze patiënten zo aangenaam mogelijk. Daarbij verwachten we zelfwerkzaamheid van patiënten: sámen zorgen we voor uw mond!

 

Tandartspraktijk Nieuw Eyckholt onderscheidt zich door de bijzondere werkomgeving, het goed communicerend teamverband, de hoge opleidingsgraad van onze medewerkers, het gebruik van innovatieve technologie en de hoogwaardige kwaliteit van de tandheelkunde. Onze organisatie is dynamisch, kent een heldere structuur en maakt dat wij effectief en efficiënt kunnen werken. Tegelijkertijd opereren we flexibel, met een natuurlijke flow. Tandartspraktijk Nieuw Eyckholt staat voor deskundigheid, werkplezier, laagdrempeligheid en open communicatie.

NEEM CONTACT OP
Missie/visie - Tandarts Heerlen
KLACHTENREGELING

Als u niet tevreden bent, proberen wij altijd eerst om samen met u tot een oplossing te komen. Dat lukt gelukkig bijna altijd. Het kan echter voorkomen dat wij er samen niet uitkomen.

U kunt in dat geval met uw klacht terecht bij de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Tandartspraktijk Nieuw Eyckholt is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. De KNMT kan bemiddelen om tot een oplossing te komen of uw klacht formeel in behandeling nemen en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Meer informatie kunt u opvragen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP tel: 0900 202 5012). Ook kunt u schriftelijk informatie opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.

TARIEVEN

Uniform landelijk tandartsentarief.

De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen.

 

Vaste lijst met tandheelkundige verrichtingen.

De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft een lijst met verrichtingen opgesteld. Deze lijst is voor elke tandarts hetzelfde. Voor elke verrichting is een apart vast tarief vastgesteld. De overheid (NZa) heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichtingen bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is zo overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Deze verrichtingenlijst en de bijbehorende tarieven vindt u via http://www.hettandartstarief.nl.

 

Weten waar u aan toe bent.

Wanneer u een tandheelkundige behandeling nodig heeft die meer dan € 250,- kost, krijgt u, indien u dat wenst, vooraf een prijsopgave. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent.

 

Wat gebeurt er met uw nota?

Omdat verschillende verzekeraars andere vergoedingen en tarieven hanteren, sturen wij onze nota niet meer rechtstreeks naar u toe, maar maken wij gebruik van factoring via Infomedics of rechtstreeks via CZ ( als u hier verzekerd bent). Infomedics is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het versturen en innen van rekeningen. Zij nemen ons dat werk uit handen. Zo hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening, meer tijd voor ú.

Infomedics stuurt u de nota via de e-mail/ of per post en u betaalt de nota aan Infomedics . De betalingsvoorwaarden vindt u aan de achterkant van iedere nota. Infomedics heeft met uw verzekeraar afspraken over het splitsen van het bedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. Infomedics rekent dan af met u én met uw verzekeraar.

 

Voor vragen over de nota en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar http://www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook contact opnemen met de servicedesk van Infomedics. Het telefoonnummer is 036-2031900.

SAMENWERKENDE SPECIALISTEN

Ortho Heerlen - Tandarts Heerlen    Trailcentre Heerlen